Jondal - Tørvikbygd

Avgang
Antall stopp
Overfartstid
Merknadar

Serveringstilbod

Navn
Automat
Sjølvbetent kiosk
Kiosk
MF Samlafjord

Automat

MF Samlafjord har ikke Automat.

Sjølvbetent kiosk

MF Samlafjord har Sjølvbetent kiosk.

Kiosk

MF Samlafjord har ikke Kiosk.
MF Gulen

Automat

MF Gulen har ikke Automat.

Sjølvbetent kiosk

MF Gulen har Sjølvbetent kiosk.

Kiosk

MF Gulen har ikke Kiosk.