Hufthamar - Krokeide

Serveringstilbod

Navn
Automat
Sjølvbetent kiosk
Kiosk
MF Møkstrafjord

Automat

MF Møkstrafjord har ikke Automat.

Sjølvbetent kiosk

MF Møkstrafjord har ikke Sjølvbetent kiosk.

Kiosk

MF Møkstrafjord har Kiosk.
MF Horgefjord

Automat

MF Horgefjord har ikke Automat.

Sjølvbetent kiosk

MF Horgefjord har ikke Sjølvbetent kiosk.

Kiosk

MF Horgefjord har Kiosk.