Gjermundshamn - Varaldsøy - Årsnes

Avgang
Antall stopp
Overfartstid
Merknadar

Serveringstilbod

Navn
Automat
Sjølvbetent kiosk
Kiosk
MF Sildafjord

Automat

MF Sildafjord har ikke Automat.

Sjølvbetent kiosk

MF Sildafjord har ikke Sjølvbetent kiosk.

Kiosk

MF Sildafjord har Kiosk.
MF Solskjel

Automat

MF Solskjel har ikke Automat.

Sjølvbetent kiosk

MF Solskjel har ikke Sjølvbetent kiosk.

Kiosk

MF Solskjel har ikke Kiosk.