Gjermundshamn - Varaldsøy - Årsnes

Billettprisar

Lengde
Pris
T.o.m 6 m
151 kr
6,01- 8,00 m
333 kr
8,01- 10,00 m
467 kr
10,01 - 12,5 m
578 kr
12,51 - 14,5 m
674 kr
14,51- 17,5 m
797 kr
17,51- 19,5 m
855 kr
19,51 - 22 m
942 kr
>22 m
1036 kr
MC
62 kr
  • Prisoversikt pr.15.Aug 2020
  • Takstsone 1117