Anda-Lote

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Gloppefjord (415 36 300) og MF Eidsfjord (415 36 301).