Sogn og Fjordane

Samband
Avvik
Rute 1104 Dragsvik - Hella - Vangsnes: Avgangane frå Dragsvik kl 00.15 og frå Hella kl.00.30 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september.
Rute 1104 Dragsvik - Hella - Vangsnes: Avgangane frå Dragsvik kl 00.15 og frå Hella kl.00.30 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september.
Rute 1104 Dragsvik - Hella - Vangsnes: Avgangane frå Dragsvik kl 00.15 og frå Hella kl.00.30 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september.
Rute 1109 Måløy - Oldeide: Sambandet er innstilt resten av dagen grunna værforholda i dag 19.september. Rute 1109 Måløy - Oldeide: Normal drift i sambandet.
Rute 1119 Daløy - Haldorneset: Sambandet er innstilt resten av dagen grunna værforholda i dag 19.september.
Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Sambandet er innstilt resten av dagen grunna værforholda i dag 19.september.Første avgang i sambandet i morgen blir 06.10 fra Rutledal den 20.september Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Avganger til Losna et innstilt resten av dagen grunna værforholda i dag 19.september.
Rute 1111 Anda - Lote: Avgangane frå Anda kl 06.40 og kl 07.20 samt frå Lote kl.07.00 og kl 07.40 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september. Rute 1111 Anda - Lote: Avgangane frå Anda kl 08.00 og kl 08.40 samt frå Lote kl.08.20 og kl 09.00 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september. Rute 1111 Anda - Lote: Normal drift i sambandet.
Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Avgangen frå Måløy kl. 05.10 er kansellert grunna værforholda i morgen 20.september. Det er og risiko for at avgangen frå Smørhamn kl 06.00 blir kansellert, men det blir vurdert i morgen tidlig og ny melding vil da bli sendt ut. Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Test. Rute 1180 Florabassenget: Anløp Fanøya er innstilt grunna værforholda i dag 19.september. Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Avgangen frå Smørhamn kl. 06.00 blir kansellert grunna værforholda i dag 20.september. Rute 1180 Florabassenget: Sambandet er innstilt inntil vidare grunna værforholda i dag 20. september. Rute 1180 Florabassenget: Normal drift i sambandet fra kl. 06.50.