Sogn og Fjordane

Samband
Avvik
Ferjekaiene på Hella, Dragsvik og Vangsnes skal oppgraderast - med oppstart i veke 3 . Ferjetrafikken går som normalt, men ombord- og ilandkøyringa vil bli trongare. Arbeidet vil pågå i heile 2019 (og ut i 2020) mellom kl. 07:00 til 21:00, også på laurdagar.
Ferjekaiene på Hella, Dragsvik og Vangsnes skal oppgraderast - med oppstart i veke 3 . Ferjetrafikken går som normalt, men ombord- og ilandkøyringa vil bli trongare. Arbeidet vil pågå i heile 2019 (og ut i 2020) mellom kl. 07:00 til 21:00, også på laurdagar.
Ferjekaiene på Hella, Dragsvik og Vangsnes skal oppgraderast - med oppstart i veke 3 . Ferjetrafikken går som normalt, men ombord- og ilandkøyringa vil bli trongare. Arbeidet vil pågå i heile 2019 (og ut i 2020) mellom kl. 07:00 til 21:00, også på laurdagar.