Sogn og Fjordane

Samband
Avvik
Rute 1044 Anda - Lote: Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet (maks. 12 passasjerar) på avgang frå Lote kl 05:30 i morgon, mandag 15. juli.