Sogn og Fjordane

Samband
Avvik
Rute 1042 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Det vert normal drift i sambandet med anløp Losna frå rutestart i morgon (25SEP23). Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. Rute 1042 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Grunna dårleg ver vert anløp Losna innstilt inntil vidare. Vurderer anløp fortløpande. Ny melding når det blir normaldrift. (25SEP23) Mvh Fjord1 på vegne av Skyss.