Sogn og Fjordane

Samband
Avvik
Rute 1114 Stårheim - Isane: Sambandet er innstilt inntil vidare grunna tekniske problem.
rute 1190 Ortnevik-Måren-Nordeide: På grunn av årlig planlagt verkstadopphald vil MS Sylvarnes i ca.2 veker frå Søndag 07.03 utføre ruta for MS Tansøy.
rute 1180 Florabassenget: På grunn av årleg planlagt verkstadopphald vil det frå Søndag 07.03 og i ca.2 veker bli endring på disponering av fartøy på sambandet. For meir info sjå www.fjord1.no eller oppslag ombord. rute 1181 Kystvegekspressen Måløy-Florø: Frå Søndag 07.03 og i ca.14 dagar vil sambandet bli utført av MS Skorpefjord, ikkje bilførande. For meir info sjå www.fjord1.no