Mortavika-Arsvågen

Avgang
Antall stopp
Overfartstid
Merknadar

Generell informasjon

Fjord1 AS, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Mastrafjord (41536357), MF Stavangerfjord (41536356), MF Boknafjord (41536358) og Bergensfjord (41536353)