Drag - Kjøpsvik

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 AS. Ruta blir utført av MF Fannefjord (mob: 916 69 314).