Sykkylven-Magerholm

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Skopphorn (415 36 315), og MF Rovdehorn (tlf. 415 36 304).