Sølsnes-Åfarnes

Avgang
Antall stopp
Overfartstid
Merknadar

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 AS, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Eresfjord, mob. 41536324 og MF Rødvenfjord, mob. 41536325