Sølsnes-Åfarnes

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Årdal (415 36 478) og MF Stryn (415 36 389).