Seivika-Tømmervåg

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Tustna(41536409) og MF Grip (41536310).