Kvanne-Rykkjem

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Stangvikfjord (415 36 323).

Generell informasjon: Overfartstid: ca. 10 min.