Hordaland

Samband
Avvik
Rute 1021 Fedje - Sævrøy: Det blir ordinær drift i sambandet fra og med 13:10 avgangen fra Fedje. (28JAN20) Rute 1021 Fedje - Sævrøy: På grunn av teknisk feil blir ruten inn til vider betjent med passasjerbåt. Rute 1123 Fedje - Sævrøy: På grunn av teknisk feil blir ruten inn til vider betjent med passasjerbåt.