Hordaland

Samband
Avvik
Rute 1018 Husavik - Sandvikvåg: Avgang 12:50 fra Sandvikvåg til Husavik i dag 11.08.22 vil ha en begrensning på 12 passasjerer grunnet transport av farlig last. Mvh Fjord1 På vegne av SKYSS (11AUG22)