Innføringa av AutoPASS som betalingsløysing starta 1. januar 2019. Her er nokre forenkla metodar for å få refundert verdikort frå Fjord1.
Verdikorta kan refunderast i inntil 3 år etter 30.06.2019.

Det er tre løysingar:

Løysing 1: Kunden leverer verdikort til billettør / billettbod og mottek kvittering med pin-kode og serienummer på kortet i retur. Kunden registrerer pin-kode, serienummer på kortet og kontonummer på www.fjord1.no. I dei fleste tilfella blir restbeløp refundert til bankkontoen til kunden innan ei veke.

Gå til skjema med pin-kode for utfylling her.

 

Løysing 2: Kundar med lågt restbeløp på verdikortet kan få beløpet utbetalt kontant av billettør, men det er då ein føresetnad at billettør har nok kontantar til å kunne refundere.

 
I begge løysingane over blir kortpant på 100 kr også refundert.

Løysing 3: Sperring og refusjon av kort for dei som ikkje har fått pin-kode og som heller ikkje skal innom billettbod eller billettør. 

Restverdi samt kortpant vert betalt ut innan ei veke.

Gå til skjema for utfylling her (uten pin-kode) .

___________________

Les informasjon om AutoPASS betalingsløysing for brikkesambanda; Arsvågen-Mortavika, Hufthamar-Krokeide, Husavik-Sandvikvåg, Brekstad-Valset og Lote-Anda her:

Informasjon om AutoPASS som gjeld dei andre sambanda med denne løysinga: