Autopass blei innført 1.januar 2019. Her er nokre forenkla metodar for å få refundert verdikort frå Fjord1.

Det er tre løysingar:

Løysing 1: Kunden leverer verdikort til billettør / bilettbod og mottek kvittering med pinkode og kortnummer i retur. Kunden registrerer pinkoden, kortnummer og bankkontonummer på www.fjord1.no. I dei fleste tilfeller blir restbeløp refundert til bankkontoen til kunden innan ei veke.

Gå til skjema med pin-kode for utfylling her.

 

Løysing 2: Kundar med lavt restbeløp på verdikortet kan få restbeløp refundert kontant av billettør. Her er det ein føresetnad at billettør har nok kontantar til å kunne refundere.

 
I begge løysingar blir pant på 100 kr også refundert.

Løysing 3: Sperring og refusjon av kort for dei som ikkje har fått pin-kode, og som heller ikkje skal innom billettbod eller billettør. 

Gå til skjema for utfylling her (uten pin-kode) .

___________________

Les informasjon om AutoPASS for brikkesamband (Anda-Lote, Arsvågen-Mortavika og Brekstad-Valset) her:

Informasjon om AutoPASS som gjeld dei andre sambanda med denne løysinga: