Innføringa av AutoPASS som betalingsløysing starta 1. januar 2019. Nedanfor finn du skjema for refusjon av verdikort frå Fjord1.

Verdikorta kan refunderast i 3 år etter 30.06.2019.

Etter 1.1.2020 er det ikkje lengre mogleg å få refundert verdikort ved hjelp av pin-kode. For refusjon av verdikort etter denne datoen, er det skjemaet nedanfor
som skal nyttast.

Refusjon av verdikort: Sperring og refusjon av verdikort, gå til skjema for utfylling her (uten pin-kode) .

Restverdien vert betalt ut innan tre veker.
NB! Sender du inn det gamle verdikortet ditt innan ei veke etter at skjemaet er innsendt, vil utbetaling av kortpanten skje saman med utbetaling av restverdi.

Dersom du tidlegare har motteke pin-kode frå billettør / billettbod, men ikkje har fylt ut skjema for refusjon med pin-kode,  send ein epost med serienummer, pinkode, namn, adresse og kontonummer til post@fjord1.no, så skal vi vere behjelpeleg med å få dette utbetalt.

Dersom du ikkje lengre ønskjer å beholde ditt AutoPASS-ferjekort, må du ta kontakt med Autopass for ferje.

___________________

Les informasjon om AutoPASS betalingsløysing for brikkesambanda; Arsvågen-Mortavika, Hufthamar-Krokeide, Husavik-Sandvikvåg, Brekstad-Valset og Lote-Anda her:

Informasjon om AutoPASS som gjeld dei andre sambanda med denne løysinga: