Innføringa av AutoPASS som betalingsløysing starta 1. januar 2019. Her er nokre forenkla metodar for å få refundert verdikort frå Fjord1.
Verdikorta kan refunderast i inntil 3 år etter 30.06.2019.

Det er tre løysingar:

Løysing 1: Kunden leverer verdikort til billettør / billettbod og mottek kvittering med pin-kode og serienummer på kortet i retur. Kunden registrerer pin-kode, serienummer på kortet og kontonummer på www.fjord1.no. I dei fleste tilfella blir restbeløp refundert til bankkontoen til kunden innan ei veke.

Gå til skjema med pin-kode for utfylling her.

 

Løysing 2: Kundar med lågt restbeløp på verdikortet kan få beløpet utbetalt kontant av billettør, men det er då ein føresetnad at billettør har nok kontantar til å kunne refundere.

 
I begge løysingane over blir kortpant på 100 kr også refundert.

Løysing 3: Sperring og refusjon av kort for dei som ikkje har fått pin-kode og som heller ikkje skal innom billettbod eller billettør. 

Restverdi vert betalt ut innan tre veker. NB! Sender du det gamle verdikortet ditt til oss innan ei veke, vil utbetaling av restverdi samt kortpant blir utbetalt samla.

Gå til skjema for utfylling her (uten pin-kode) .

___________________

Les informasjon om AutoPASS betalingsløysing for brikkesambanda; Arsvågen-Mortavika, Hufthamar-Krokeide, Husavik-Sandvikvåg, Brekstad-Valset og Lote-Anda her:

Informasjon om AutoPASS som gjeld dei andre sambanda med denne løysinga: