Bruk skjemaet under for sperring og refusjon av kort.

Når ei billettmaskin er oppdatert mot ny sperreliste, vil ikkje kortet lenger fungere om nokon prøvar å bruke det. Kortet kan heller ikkje opnast for bruk att.

Etter ei karantenetid på inntil åtte veker blir restverdien i kortet refundert til bankkonto. Karantenetida skuldast at når kortet er defekt eller mista må vi ha alle transaksjoner på kortet frå samarbeidande ferjeselskap før vi kan utbetale restbeløpet. Nytt verdikort må kjøpast i billettbod eller på ferja.

Når kortet er sperra, kan dette sendast inn til Fjord1 for refusjon av kortpant på kr 100,-. Er kortet uskada vil utbetalinga komme innan kort tid .

Kortet sendast til:
Fjord1 ASA
pb 354
6902 Florø

Merk: "Servicesenteret"