Bruk skjemaet under for å registrere sperring og refusjon av verdikort.

Restverdi vert overført til oppgitt kontonummer innan tre veker.
Om du sender oss kortet innan ei veke vil du få utbetalt kortpanten på 100 kr sammen med restverdien .
Er ikkje kortet mottatt før vi betalar ut restverdien vil den bli utbetalt separat .
Kortet sendast til:
Fjord1 ASA
pb 354
6902 Florø
Merk: «Servicesenter»