Bruk skjemaet under for å registrere sperring og refusjon av verdikort.

Når ei billettmaskin er oppdatert mot ny sperreliste, vil ikkje kortet lenger fungere om nokon prøvar å bruke det. Kortet kan heller ikkje opnast for bruk att.

Etter ei karantenetid på inntil åtte veker blir restverdien i kortet refundert til bankkonto. Grunnen til karantenetida er at når kortet er defekt eller mista må vi få inn alle transaksjoner på kortet frå samarbeidande ferjeselskap før vi kan betale ut restbeløpet.

Når kortet er sperra, kan dette sendast inn til Fjord1 for refusjon av kortpant på kr 100,-. Er kortet uskada vil utbetalinga komme innan kort tid .

Kortet sendast til:
Fjord1 ASA
pb 354
6902 Florø

Merk: "Servicesenteret"