1.januar startar Fjord1 opp ni nye samband. Frå midnatt overtek selskapet drifta av desse sambanda i Hordaland:

 • Fedje - Sævrøy
 • Hatvik - Venjaneset  
 • Leirvåg - Sløvåg
 • Halhjem - Våge  
 • Gjermundshamn - Varaldsøy - Årsnes
 • Ranavik - Skjersholmane
 • Jondal - Tørvikbygd
 • Jektevik - Nordhuglo - Hodnanes
 • Langevåg - Buavåg

 

Rutetidene er tilgjengeleg på nettsidene våre her.

 

Avsluttar 4 samband

På same tidspunkt avsluttar Fjord1 drifta ved følgjande samband:

 • Mannheller-Fodnes (Sogn og Fjordane)
 • Dragsvik-Hella-Vangsnes (Sogn og Fjordane)
 • Daløy-Haldorsneset (Sogn og Fjordane)
 • Festøya-Solevågen (Møre og Romsdal)