Ferjesegmentet omfattar drift av ferjesamband i Noreg, der majoriteten av drifta er knytt til Vestlandet.

I norsk ferjenæring er Fjord1 den største aktøren. Selskapet har i 2020 drifta fire av dei ti største sambanda i Noreg. 

Sambanda våre er spreidd over heile landet i seks ulike fylker: Vestland, Rogaland, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Viken.