Ferjesegmentet omfattar drift av ferjesamband i Noreg, der majoriteten av drifta er knytt til Vestlandet.

I norsk ferjenæring er Fjord1 den største aktøren. Selskapet har i 2022 drifta tre av dei ti største sambanda i Noreg. 

Sambanda våre er spreidd over heile landet i fem ulike fylker: Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag og Nordland.