Pressemeldingar

Les dei siste meldingane frå Fjord1.

Pressemeldinger

Fjord1 er seld til to store utanlandske fond

Dei europeiske fonda «DIF Capital Partners» og «EDF Invest» har kjøpt Fjord1.

Fjord1 og Ferdamat fekk Storegutprisen 2023

Nynorsk kultursentrum og Vener av Vinjesenteret tildelte Fjord1 og matkonseptet Ferdamat, Storegutprisen, for god bruk av nynorsk i det offentlege rom.

Bidreg sterkt i Vestland si første miljøsatsing innan hurtigbåt: Set inn tre hurtigbåtar med ny teknologi

Den nye generasjonen hurtigbåtar til bybåtrutene i Bergen er no bestilt. Låg- og nullutsleppsteknologi gjev svært reduserte utslepp.

Fjord1 får Storegutprisen 2023

Les pressemeldinga frå Nynorsk Kultursentrum her.

Ny hurtigbåtkontrakt til Fjord1: overtek bybåtane i Stavanger, i tillegg til Bergen

Selskapet er tildelt ei treårig kontrakt for drift av hurtigbåtar i Rogaland.

Fjord1 startar testing av el-ferjer over Tysfjorden

Fjord1 overtek drifta av riksvegferjene over Tysfjorden i Nordland i dag, og vil snart ha verdas lengste elektriske ferjesamband.

Vi er tilbake i hurtigbåtmarknaden med neste generasjons miljøteknologi!

Fjord1 er tildelt ei ny kontrakt med ny generasjon hurtigbåt med nullutsleppsteknologi.

Opna fjordkryssing i Indre Sogn 15.juni:

Fjord1 har starta opp det ikoniske ferjesambandet mellom Kaupanger-Gudvangen.

Fjord1 har gjennomført refinansiering av gjeld

Gjeldsfinansiering er sikra frå leiande globale investorar, noko som stadfestar Fjord1 sin posisjon. Fjord1 forventar å lansere eit tilbod om tilbakekjøp av obligasjonar frå eksisterande obligasjonseigarar.

God og sikker drift i fjerde kvartal 2021

Fjord1 si drift har vore sikker og påliteleg i fjerde kvartal med ein regularitet på 99,8 %.

Fjord1 vert ny hovudsponsor for Hødd fotball

Partane har signert ein treårig samarbeidsavtale.

God og sikker drift i første kvartal 2021

Årets første kvartal var innhaldsrikt med både oppstart- og tildeling av kontraktar i Nord-Noreg, samtidig som fleire samband vart elektrifisert.

Fjord1 held fram samarbeidet med Sogn og Fjordane skikrins

Partane har signert ei ny treårig samarbeidsavtale.

Fjord1 har signert ny storkontrakt i Nordland

10-årskontrakta for riksveg-ferjesambanda Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik er signert.

Stabil drift i ei utfordrande tid

Fjord1 har tatt posisjon som det mest miljøvennlege ferjeselskapet i verda

Auka inntektene og fullførte historisk flåtefornyingsprogram

19.november er resultatet for tredje kvartal lagt fram.

Stø kurs i eit utfordrande kvartal

19.august er andre kvartalsresultat 2020 lagt fram.

Årets første kvartalsresultat i Fjord1

Trygg og stabil drift i ei utfordrande koronatid.

Opnar underdekka på ferjene på Boknafjorden

Passasjerar må opphalde seg i salongen under overfarten.

Fjord1 lettar på sjølvpålagde Koronatiltak

Passasjerar er velkome inn att i salongområda. Fredag opnar Fjord1 dei første sjølvbetente kioskane.

Prestisjetung grøn sertifisering til Fjord1

Som det første ferjeselskapet er Fjord1 sertifisert i samsvar med ISO 50001: Energileiingssystem.

Topp moderne ferjer på veg til Nordmøre

Innbyggarar og reisande på Nordmøre får snart tre nye, topp moderne ferjer å reise med.

Stoppar manuell billettering og kiosksal

Nye tiltak på Fjord1 sine samband.

Fjord1 resultat i fjerde kvartal og 2019

Frå overgangsåret 2019 til oppstartsår i 2020.

Sterkt kvartalsresultat

I eit kvartal med historisk høg aktivitet leverer Fjord1 nok eit sterkt kvartalsresultat. 

Bestill bilplass i Florabassenget på websida

Frå og med 9.oktober kan du enkelte bestille bilplass på vår heimeside.

Fjord1 sitt resultat for 2. kvartal og første halvår 2019

Lågare volum og høge investeringar i eit overgangsår.

Vy og Fjord1 med nytt reiselivsselskap

Reiselivsselskapet Vy Fjord1 Reiseliv AS er nå stiftet og registrert.

Resultat for første kvartal

Fjord1 har starta opp fire nye ferjekontraktar i første kvartal. Det er tatt levering av to miljøvenlege fartøy for drift av sambandet Hareid-Sulesund.

Fjord1 leverer nok eit sterkt resultat

Oppstart av nye ferjekontraktar sikrar eit godt resultat. I 2018 har fokus på effektiv og sikker drift vore sentrale områder i selskapet.

Presisering vedrørande innføring av AutoPASS

1.januar vart AutoPASS innført ved sambanda Arsvågen-Mortavika og Anda-Lote.

Fjord1 gir 100.000 kroner til Kreftforeininga

Tilsette i Fjord1 har stemt fram Kreftforeininga som mottakar av årets julegratiale.

NSB og Fjord1 går saman om ny reiselivssatsing

NSB og Fjord1 vil etablere eit felles nasjonalt reiselivsselskap.

Fjord1 fossar fram på fjorden

Nytt sterkt kvartalsresultat for Fjord1.

Fjord1 og ZERO inngår samarbeid

Fjord1 og ZERO har inngått ei treårig samarbeidsavtale.

Ny region- og regionleiarar i Fjord1

Fjord1 etablerer ein ny region som blir operativ i løpet av hausten.

Stabil drift gir nok eit godt halvårsresultat

Fjord1 fekk eit resultat etter skatt på 229,4 millionar kroner i første halvår 2018 av ein omsetnad på 1 505,5 millionar kroner.

Førebels funn etter hending med MF Eid

Førebels funn viser at det var maskinhavari og ikkje brann som var årsaka til røykutviklinga om bord i bilferja MF Eid fredag 17.august.

Hending med M/F Eid i Lysefjorden

Bilferja M/F Eid fekk maskinhavari med etterfølgjande røykutvikling.

Signerte Nordmørspakken

Fjord1 set inn fem nybygg på dei fire fylkesvegsambanda frå 2020.