Innføringa av autopass brikkebetaling og autopass ferjekort er blitt utsett.

Inntil vidare vil dagens ferjekort fungere som før.

For meir informasjon: www.autopassferje.no