"Finnmark fylkeskommune oppgraderer i år de tre ferjekaiene i Vestre Loppa – Tverrfjord, Sør-Tverrfjord og Bergsfjord. I perioder under anleggsarbeid vil det være nødvendig å stenge kaiene for trafikk. Tverrfjord ferjekai vil av denne årsak være stengt fra 4.mai og 7 dager fremover.

Tverrfjord ferjekai trafikkeres av ferjene «Åfjord» og «Hasfjord» i sambandet som går til Øksfjord. I perioden fra 4.mai og 7 dager fremover vil ferjekaia være stengt for trafikk, pga. ombygging og skifte av ferjebru. Tilsvarende stenging vil også skje i Bergsfjord og Sør-Tverrfjord senere i 2015.

I perioden mens Tverrfjord ferjekai er stengt vil det bli satt opp ekspressbåt mellom Øksfjord og Nuvsvåg. Rutetider for denne publiseres via 177finnmark.no og ruteopplysningen 177 så snart rutetidene er fastlagt."