I samband med Svelvikdagene går følgjande ekstravgangar på sambandet Svelvik-Verket.

Natt til laurdag 12. august:

Frå Svelvik: 23.30 (11/8). 00.30, 01.30
Frå Verket: 23.45 (11/8). 00.45, 01.45

Natt til søndag 13. august:

Frå Svelvik: 23.30 (12/8). 00.30, 01.30
Frå Verket: 23.45 (12/8). 00.45, 01.45