PRESSEMELDING

 

Norled AS og Fjord1 AS har i perioden frå 23. mars 2015 arbeidd med å greie ut om det finst grunnlag for ein fusjon mellom dei to nemnde selskapa. Partane har heile tida vore einige om at samanslåing ville vere ei god industriell løysing.

 

Samtalane om ein mogleg fusjon er no avslutta utan at noka løysing blir lagd fram for eigarane.

 

Etter ei totalvurdering er partane einige om å avslutta drøftingane om eit felles selskap.

 

For ytterligare spørsmål, kontakt:

Dagfinn Neteland                             Reidar Sandal                       Ingvald Løyning
M: 913 71 071                                  M: 916 28 387                      M: 905 40 855

Adm Dir                                            Styreleiar                              Styreleiar
Fjord1 AS                                         Fjord1 AS                             Norled AS