Frå Molde går følgjande turar i tillegg til ordinær rute: 10.10, 11.40, 13.10, 14.40, 16.10, 17.40, 19.10, 21.10.

Frå Vestnes går følgjande turar i tillegg til ordinær rute 10.55, 12.25, 13.55, 15.25, 16.55, 18.25, 19.55, 21.55.