Det er køyrebrua som skal skiftast ut på Liabygda ferjekai. Ferja vil gå mellom Stranda og Linge. Grunna lengda på overfarten vil det bli færre avgangar enn vanleg.

Legg merke til at tunnelane til/frå Linge har høgdebegrensing på 3,8 meter.

Under følgjer ruta: