Fjord1 har mellom anna følgjande ledige stillingar nett no:

Prosjektdirektør

Leiar for prosjektavdelinga med ansvar for betydeleg prosjektportefølje.
Del av leiargruppa. Rapporterer til administrerande direktør. Kontorstad etter nærare avtale.

Leiar catering

Nyoppretta stilling. Utvikling av Fjord1 sitt framtidige catering-konsept. Rapporterer til driftsdirektør.
Kontorstad etter nærare avtale.

Operativ leiar

Dagleg drift av eigen portefølje og innfasing av nye samband/fartøy. Rapporterer til regionleiar.
Kontorstad Bergen.

Felles for stillingane

Ved spørsmål kontakt ein av våre rådgjevarar hjå Headvisor; Jan Tveit tlf. 975 39 990, Bjørn Horne tlf. 911 61 390 eller Janne Siri Horne tlf. 907 21 164.

Kortfatta søknad med CV sender du snarast og seinast innan 04.08.2017 via www.headvisor.no

Alle spørsmål til Headvisor blir handsama fortruleg inntil anna er avtala.

For andre ledige stillingar i Fjord1: Sjå her!

Fjord1 AS er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med samband i frå Sør-Trøndelag til
Rogaland. Selskapet har nær 1200 årsverk og omsette i 2016 for 2,38 milliardar kroner.
Fjord1 er notert på Merkur Market på Oslo Børs.