Ferje vil bli sett i trafikk frå Vik onsdag 20. november kl. 09:50. Rutene under vil gjelde inntil ny beskjed om vegstrekninga blir gitt. Merk at det kan bli justeringar i ruta undervegs.