I samband det varsla ekstremværet "Tor" vil det i tidsrommet frå fredag 29.01.- laurdag 30.01. kunne oppstå både forseinkingar og innstillingar i fleire av våre samband langs kysten.

Vi oppfordrar difor våre reisande til å halde seg oppdatert på evt. avvik frå ruteplanane gjennom Fjord1 si trafikkmeldingsteneste (gratis abonnement, sjå link her ) og under trafikkmelding her på heimesida vår.