Les informasjon om AutoPASS for brikkesamband (Anda-Lote, Arsvågen-Mortavika og Brekstad-Valset) her:

For dei sambanda som ikkje har brikke, kan du bruke AutoPASS-ferjeavtale.

For meir informasjon AutoPASS-ferjeavtale, sjå her:

Her er ei oversikt over kva samband som har brikkebetaling og kva samband som har AutoPASS-ferjeavtale:
https://www.autopassferje.no/ferjesamband/

For meir informasjon om AutoPASS for ferje, gå inn på www.autopassferje.no.