Foto: Stein Henningsen, Oslo Børs

Finanstilsynet har godkjent eit noteringsprospekt datert 14. august 2017, utarbeida i samband med børsnoteringa av 100.000.000 aksjer i Fjord1 ASA. .

Prospektet er tilgjengeleg her på www.fjord1.no, i tillegg til på www.fearnleysecurities.no; og www.sb1markets.noi. Ein kan dessutan få papirkopi vederlagsfritt ved selskapetilt sitt kontor i Strandavegen 15, i Florø, i tillegg til hjå tilretteleggjarane Fearnley Securities AS, Grev Wedels plass 9, Oslo og SpareBank 1 Markets AS, Olav Vs gate 5, Oslo.

ezembed