14. desember har det konstituerte styret i Fjord1 AS drøfta spørsmål om konstitusjon av administrerande direktør i lys av Dagfinn Neteland sitt ønskje om å fråtre stillinga 31.12.15.

Styret fann det riktig at Dagfinn Neteland fråtrer stillinga på noverande tidspunkt, og at det konstituerast ein administrerande direktør. Neteland vil vere til disposisjon for selskapet der det er ønska.

Styret vil ved Dagfinn Neteland sin fråtreden rose arbeidet som han har lagt ned i selskapet.

HR-direktør Andrè Høyset blir engasjert som konstituert administrerande direktør frå 15.12.15.

Styret i Fjord1 startar arbeidet med utlysning av stilling som adm. direktør på nyåret.