Arasvika-Hennset

General Information

Operatør er Fjord1 ASA, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Driva (916 69 308).