Åfarnes-Sølsnes

Departure
Stops
Crossing time
Remarks

General Information

Operatør er Fjord1 AS, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Eresfjord, mob. 41536324 og MF Rødvenfjord, mob. 41536325