RING TELEFON 177
For generell ruteinformasjon Gjeld ikkje Arsvågen - Mortavika

Sal av Fjord1-aksjar

Avtale om sal av Sogn og Fjordane fylkeskommune sine Fjord1-aksjar

Les meir

Nye elektriske ferjer

1. januar 2018 set Fjord1 i drift to nye elektriske ferjer på E39 Anda-Lote, i den første anbodskontrakta i Norge der staten set krav om nullutslepp. Nybygga blir ein milepæl i «det grøne skiftet» innanfor ferjenæringa.

Les meir

Gigant i Haugesund

MF Boknafjord ruva i bybildet under Hårfagrerittet i Haugesund lørdag 4. juni.

Les meir

Seasight sjøsett 7.mai

Hyen er ikkje store bygda, men det er verkeleg store ting som skjer innerst i Hyefjorden - og då snakkar vi i verdsmålestokk!

Les meir

Norges største opplærings-reiarlag

Fjord1er det reiarlaget i Norge som tek inn flest lærlingar innan matros- og motormannfaget. I år har selskapet teke inn 36 % meir lærlingar og kadettar enn planlagd. 

Les meir

Mannskapet viser veg

Husk å følgje ferjemannskapet sine anvisningar når du er på tur. 

Les meir

Fokus på sjøvett

Fjord1 frontar sjøvettreglane saman med Redningsselskapet. Sjå filmen her!

Les meir