RING TELEFON 177
For generell ruteinformasjon Gjeld ikkje Arsvågen - Mortavika

Trafikkmeldingar

  • 01.12.2015 11:07

    Sølsnes-Åfarnes

    I avgangen frå Åfarnes kl. 1120 vert det i dag redusert kapasitet grunna transport av farleg last

    Les meir
Vis alle trafikkmeldingar

Pressemelding

Dei aksjonærvalde styremedlemmene som ikkje har eigarinteresser, trekkjer seg frå Fjord1-styret. Dagfinn Neteland går av som adm. direktør i Fjord1 AS.

Les meir

Jul og nyttårsruter

Her finn du ei oversikt over jul og nyttårsrutene for ferjer og lokalbåtar i Fjord1.

Les meir

Først ute med fornybar biodrivstoff på ferjestrekning

Fjord1 blir verdas første ferjeselskap som nyttar biodrivstoff av HVO-typen til framdrift av ferjer. 

Les meir

Norges største opplæringsreiarlag

Fjord1er det reiarlaget i Norge som tek inn flest lærlingar innan matros- og motormannfaget. I år har selskapet teke inn 36 % meir lærlingar og kadettar enn planlagd. 

Les meir

Mannskapet viser veg

Husk å følgje ferjemannskapet sine anvisningar når du er på tur. 

Les meir

Fokus på sjøvett

Fjord1 frontar sjøvettreglane saman med Redningsselskapet. Sjå filmen her!

Les meir

Servering

Et ombord - eller ta med. Vi har ein innhaldsrik kafèmeny, også med glutenfrie alternativ. 

Les meir

- Behov for bilplass?

Bilplass i Florabassenget og Kystvegekspressen: Ring tlf: 57757200 mandag til fredag kl 8-16.

Les meir

Vi vil ha deg om bord!

Fjord1 har oppretta ein informasjonskanal med tips om maritim utdanning og jobb i Fjord1.

Les meir