RING TELEFON 177
For generell ruteinformasjon Gjeld ikkje Arsvågen - Mortavika

Fjord1 AS

Fjord1 AS

Fjord1 AS er det største ferjeselskapet i Norge.

Selskapet har om lag 1235 tilsette, og omsette i 2015 for 2,2 mrd. kroner. Fjord1 er eigd av Havilafjord (67 prosent) og Sogn og Fjordane fylkeskommune (33 prosent). Hovudkontoret er i Florø.

Kjerneverksemd

Kjerneverksemda til Fjord1 er sjøtransport gjennom ferjedrift og passasjerbåtdrift. Fjord1 er det største ferjeselskapet i Norge. 

Anna verksemd

Fjord1 eig fjordselskapet The Fjords saman med Flåm AS.

I tillegg driv Fjord1 cateringverksemd i forlenging av ruteproduksjonen, og har aktivitetar innanfor andre forretningsområde som reisebyrå, verkstaddrift, finans og eigendomsforvaltning. 

Fjord1 eig 34 prosent av Widerøe Flyveselskap ASA gjennom WF Holding.
 

Nøkkeltal for drifta (tal frå 2015)

Tilsette per 31.12.15: 1235
Tal på farty (inkl. ferjer, hurtigbåtar og andre båtar):    68
Tal på transporterte personar på båt og ferje:   20,7 mill.
Tal på køyretøy på ferjene:  10 mill
Omsetjing:  2,2 mrd
Balanse: 31.12.2015:   4,4 mrd
Eigenkapital for Fjord1 AS per 31.12.15: 1,3 mrd
Resultat før skatt 2015:  211,6 mill.
EBITDA: 479 mill.
Investeringar: 43,4 mill.

Organisasjons- kart

Organisasjonskart for Fjord1 AS.

Les meir

smsMotta SMS med trafikkmeldingar

Klikk for å registrere deg

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål

Nyhetsbrev