CALL 177
For general information

Verdikort for person

Verdikort for person

Verdikort for person er alternativet for dei som reiser på ulike ferjesamband utan eigen bil eller rutebuss.

Kortet gir 17 % rabatt, og minste sum for påfylling er 350 kr. Ved første gongs kjøp blir det ilagt kortpant på 100 kr.

smsReceive traffic messages on SMS

Click to register (Norwegian only)

Questions and answers

Frequently Asked Questions