CALL 177
For general information

Slik kjøper du billett

Slik kjøper du billett

Det er kunden sitt ansvar å oppsøke billettør for å kjøpe billett snarast mogleg etter ombordkøyring.

Billettar blir solgt direkte av billettør på kaia, eller om bord i ferja.

Det er kunden sitt ansvar å oppsøke billettør for å kjøpe billett snarast mogleg etter ombordkøyring. Om kunden ikkje kan vise gyldig billett ved kontroll, og/eller har gitt feil informasjon om lengde på køyretøyet, vert det gitt 2000 kr i straffegebyr. Tilsvarande vert det gitt 750 kr i straffegebyr for passasjerar.

Straffegebyr er regulert i Riksvegferjeregulativet fastsett av Samferdsledepartementet.
Gyldig betalingsmiddel er både kontantar, bankkort og ferjekort.

Arsvågen-Mortavika og Halhjem-Sandvikvåg:  

I opningstida til billettbodene:
Alle køyretøy skal løyse billett i billettboda. Passasjerar som reiser utan køyretøy kan kjøpe billett om bord. Det er kunden sitt ansvar å sjå til at ein er korrekt billettert. Kundar som ikkje har løyst billett i billettboda vil få straffetakst. Gyldig betalingsmiddel er både kontantar, bankkort og ferjekort.

Utanom opningstida til billettbodene:

Billettar kan kjøpast direkte hos billettør om bord eller på kaia.
Det er kunden sitt ansvar å oppsøke billettkontor eller billettør for å kjøpe billett snarast mogleg etter ombordkøyring. Det er og kunden sitt ansvar å sjå til at ein er korrekt billettert. Gyldig betalingsmiddel er både kontantar, bankkort og ferjekort.

Straffetakst

Om kunden ikkje kan vise gyldig billett ved kontroll, og/eller har gitt feil informasjon om lengde på køyretøyet, vert det gitt 2000 kr i straffegebyr.Tilsvarande vert det gitt 750 kr i straffegebyr for passasjerar. Straffegebyr er regulert i Riksvegferjeregulativet fastsett av Samferdsledepartementet.

smsReceive traffic messages on SMS

Click to register (Norwegian only)

Questions and answers

Frequently Asked Questions