Svelvik-Verket

Generell informasjon

Fjord1 er operatør frå 1. januar 2013.

Ruta blir utført av MF Svelviksund. Tlf.: 905 21 040