Samband
Avvik
Rute 1135 Svelvik - Verket: Det blir normal drift igjen fra 10:20 Rute 1135 Svelvik - Verket: Sambandet er innstilt inntil videre, ca en time. Nytt varsel kommer når det blir normal drift