Ruter i nord og vest (Florø - Barekstad - Batalden - Fanøy- Rognaldsvåg-Kinn)

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA.

8. februar startar arbeidet med å lage ein ny terminal på Fugleskjærskaia i Florø. I tida framover skal fleire bygg rivast, og det blir endringar i gangtrasé og plassering av busshaldeplass og venterom.

- Byggegjerde er allereie satt opp, rundt det vestlege bygget på kaia.

- Dagens venterom vil bli stengt frå og med 12. februar, og det nye venterommet lengre vest på kaia vil bli tatt i bruk frå same dato.

- Busshaldeplass vil frå 15. februar bli flytta frå dagens plassering til å ligge langs fortauet ved starten av kaia.