Ortnevik - Måren - Nordeide

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Tansøy (415 36 317).

Mot førehandstinging M/S Tansøy tlf. 41536317 (ikkje sms) mellom kl 0900 og kl. 1700. Oppmøte 10 min. før avgangstid.

b = Dersom passasjerar.

c = Ruta går kun til/frå Måren/Nordeide kai dersom bestilling til Høyanger.

d = Mot førehandstinging M/S Tansøy tlf. 41536317 laurdag mellom kl 0930 og kl. 1500. Oppmøte 10 min. før avgangstid.

e = Mot førehandstinging M/S Tansøy tlf. 41536317 søndag mellom kl 1430 og kl. 1900. Oppmøte 10 min. før avgangstid.

I tabell: | = Passerer ikkje staden

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Søndag, D = Dagleg, S = Skuledagar, X = Unntatt