Hella-Vangsnes

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Lærdal (415 36 388) og MF Ivar Aasen (916 69 335).