Fodnes-Mannheller

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA Tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Lifjord (415 36 368), og MF Sogn (415 36 387).