Fodnes-Mannheller

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA Tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Kommandøren (415 36 308) og MF Sogn (415 36 387).