Daløy-Haldorsneset

Avgang
Antall stopp
Overfartstid
Merknadar