Vik - Ortnevik

Billettprisar

Klasse
Lengde
Pris
Merknad
B2
0 m- 6 m
293 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B3
6 m- 7 m
706 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B4
7 m- 8 m
818 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B5
8 m- 10 m
1009 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B6
10 m- 12 m
1143 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B7
12 m- 14 m
1278 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B8
14 m- 17 m
1446 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B9
17 m- 19 m
1603 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B10
19 m- 22 m
1760 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
C
149 kr
MC, inkluder førar
A1
89 kr
Vaksne
A2
45 kr
Honnør/barn
  • Prisoversikt pr.28.Jan 2020
  • Takstsone 28