Vik - Ortnevik

Billettprisar

Klasse
Lengde
Pris
Merknad
B2
0 m- 6 m
284 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B3
6 m- 7 m
684 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B4
7 m- 8 m
793 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B5
8 m- 10 m
977 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B6
10 m- 12 m
1108 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B7
12 m- 14 m
1238 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B8
14 m- 17 m
1401 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B9
17 m- 19 m
1553 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B10
19 m- 22 m
1705 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
C
144 kr
MC, inkluder førar
A1
86 kr
Vaksne
A2
43 kr
Honnør/barn
  • Prisoversikt pr.17.Nov 2019
  • Takstsone 28