Flakk-Rørvik

Generell informasjon

Operatør: Fjord1 ASA Tlf. 57 75 70 00. Ruta blir utført av MF Glutra (916 69 324), MF Korsfjord (916 69 339), og MF Tresfjord (916 69 392).