Stranda-Liabygda

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Sykkylvsfjord (916 69 373).